Решение за изпълнение на комисията от 09.10.2019 г. за забрана на пускането на пазара и за разпореждане на инспекции на обикновени съдове под налягане от алуминий, произведени от Equal S.A, Валдеморо

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпило писмо от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за Решение на ЕК относно мярка, наложена от Франция, за забрана на пускането на  пазара на за разпореждане на инспекции на обикновени съдове под налягане от алуминий с максимално работно налягане между 10,0 и 15-5 bar и обем между 4 и 150 l. Съдовете са произведени от Equal S.A, Валдеморо, Испания.

В решението се посочва, че обикновените съдове под налягане, които са произведени след 2007 год. от Equal и имат максимално работно налягане между 10,0 и 15-5 bar и обем между 4 и 150 l, пуснати на пазара като самостоятелен продукт, предназначен за монтаж в спирачни системи на моторни превозни средства и техните ремаркета или вече монтирани в пневматични спирачни уредби на такива превозни средства, не отговарят на съществените изисквания ,определени в точки 2.1, 2.1.1 и 3.2 от приложение I към Директива 2009/105/ЕО. Това несъответствие се дължи на неправилното прилагане на хармонизиран стандарт EN 286-2:1992, който е избраното от Equal средство за постигане на съответствие със съществените изисквания, определени в посоченото приложение. Несъответстващият продукт би могъл да застраши безопасността на хората, домашните животни или имуществото.

В заключение ЕК подкрепя мярката, наложена от Франция и я счита за оправдана.

Няма информация продуктът да се разпространява на територията на РБългария.

Share this post