Информация за гражданите за допълнителен европейски ресурс за защита на хора в моменти на криза

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството и всички ние сме свидетели на неговите опустошителни последици. Всяка година пожари унищожават гори и градове, катастрофални бури и тежки наводнения опустошават населени места, като прогонват хората от техните домове и отнемат хиляди човешки животи. В бъдеще се очаква тази опасност да се увеличи във всички европейски територии заради изменението на климата, което причинява екстремни метеорологични условия и продължителни засушавания.

В резултат на това Европейската комисия представи предложение за засилване и подобряване на своя Механизъм за гражданска защита. След одобрението от Европарламента и от Съвета на ЕС, през 2019 г. rescEU стана реалност. Този резерв помага на ЕС да гарантира по-бърза и по-всеобхватна реакция в случай на криза. Той действа като предпазна мрежа, когато има недостиг на възможности на отделни страни и средствата на Европейския център за гражданска защита не са достъпни.

Повече подробности и полезна информация може да откриете на следния линк:

https://resceu-bg.prezly.com/resceu-spasitelniat-otrad-na-evropa-na-kojto-mozete-da-razcitate?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_Wqgb_TvMJ.contact_LRqo_Ll7b#

Share this post