“Филипс България” ЕООД изтегля от пазара бебефон марка PHILIPS AVENT, модел SDC620, със серийни номера ТМ5А, ТМ5В И ТМ5С

Във връзка с постъпило от КЗП уведомление (вх.№ Ц-03-100 от 06.01.2020 г.), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съобщаваме, че „Филипс България“ ЕООД доброволно изтегля от пазара продукт на Филипс Авент, дигитален бебефон, марка SDC620, произход Китай и серийни номера, започващи с ТМ5А, ТМ5В и ТМ5С. Бебефонът се състои от три основни части: част за родителски контрол, част за наблюдение и електрически адаптер. Моделът и серийният номер са означени върху стикери, трайно закрепени върху обратната страна на частта от уреда за родителски контрол.

За информация на потребителите, „Филипс“ докладва, че засегнатата част е тази, на която се упражнява родителския контрол. Продуктите със серийни номера ТМ5А, ТМ5В и ТМ5С са оборудвани с батерии, които могат да прегреят по време на зареждане. Това от своя страна не води до никакви вреди или опасности от пожар и затова оценката на риска е ниска. Продуктите, които в момента се продават не са засегнати.

За закупилите вече продукта, могат да направят проверка дали частта за родителски контрол е засегната, следвайки следните стъпки:

  1. Идентифициране на модела:

 

2. Идентифициране на серийния номер на продукта:

 

 

Ако закупеният продукт е засегнат, то моля посетете следната страница на Филипс, за да бъде извършена замяна на монитора:

https://scd620-recall.infotip-rts.com/index.php?Cid=BG&LgId=bg

 

Share this post