ДАМТН дари два хладилника на Фондация „Дечица“

 

Два хладилника с вградени фризери бяха дарени от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на Фондация „Дечица“.

На 22.11.2019г. в сградата на агенцията на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 А, уредите  бяха предадени лично от председателят на ДАМТН инж. Петър Горновски в отлично техническо състояние на госпожа Богдана Манова – директор на Фондация „Дечица“.

Хладилниците са дарени от ДАМТН на неправителствената организация в изпълнение на финалния етап на проект на Европейската комисия EEPLIANT2. При реализацията на проекта, електрическите уреди са закупени от Главна дирекция „Надзор на пазара“ от търговската мрежа в страната. След което са изпитани за съответствие в акредитирана европейска лаборатория. При изпитването е установено, че изделията отговарят на изискванията за еко-проектиране.

По-късно на същия ден, госпожа Богдана Манова от Фондация „Дечица“ съобщи, че двата хладилника са предадени за ползване на два социални дома за деца от семеен тип.

Share this post