Проверки на лица, стопанисващи басейни

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверки за безопасната техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване на територията на Регионален отдел Южна централна България (РОИДТН ЮЦБ) и Регионален отдел Югозападна България (РОИДТН ЮЗБ).

На територията на РО ИДТН ЮЦБ (области – Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Хасково, Стара Загора) са проверени 40 лица, стопанисващи 43 басейна. След извършените проверки са дадени 11 предписания.

Посетени са още 13 лица, стопанисващи плувни басейни, при което е установено, че басейните не работят.

На територията на РО ИДТН ЮЗБ (области – Благоевград, Кюстендил) са проверени 35 лица, стопанисващи 75 басейна. След извършените проверки са дадени 14 предписания.

Най-често срещаните предписания в констативните протоколи са да се представи заповед за назначаване на комисия по чл. 10 от  „Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементи за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни – самостоятелни, или  прилежащи към места за настаняване“ (НПБТЕПЕВФППБСПМН), да се представи протокол от извършена проверка, съгласно чл. 11 от НПБТЕПЕВФППБСПМН, липсата на техническо досие каквото е изискването на чл. 4, ал. 1, т. 3 от НПБТЕПЕВФППБСПМН. Дадено е едно предписание за подмяна на решетката на сифона на басейн и едно за укрепване на перилата на стълбите на басейна.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да извършва проверки за безопасната техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Share this post