КОМПАНИЯ BLENDJET INC. СЪОБЩАВА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ НЕЯ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ПРОДУКТ – ПРЕНОСИМ БЛЕНДЕР BLENDJET2

Компания BlendJet Inc.съобщава за установено от нея несъответствие при продукт – преносим блендер BlendJet2 с батерия, зареждащ се с USB кабел. Продуктите са предлагани на Европейския пазар само онлайн. Компанията е установила, че засегнатите продукти са със следните серийни номера: от 5201000000 до 5542999999 включително.

Дружеството е стартирало програма за връщане на закупените засегнати преносими блендери. То се е свързало с всеки европейски потребител по имейл и телефон, като потребителите са компенсирани. Компанията информира, че няма други засегнати продукти.

За повече информация на разположение на потребителите е страницата:  https://www.blendjet.com/safetyandrecall.

Share this post