Инспектори на ГДИДТН при ДАМТН извършиха проверки за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията на цялата страна

В периода от 15.01.2024 г. до 02.02.2024 г. инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията на цялата страна за изпълнение на мерките за подобряване на безопасната експлоатация на асансьорите и техническата им безопасност.

Проверени са общо 1953 броя асансьора. В резултат на проверките са спрени от експлоатация общо 74 бр. асансьори.

При проверките е констатирано, че 65 бр. асансьори са с неизправности по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори:

  • напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора,
  • неправилно функциониране на ограничителя на скоростта;
  • нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване,
  • неправилно функциониране на контакти за безопасност,

При проверките е установено, че 6 бр. асансьори са с изтекъл технически преглед, а 3 бр. асансьори са без монтиран предпазен щит под кабината.

При направените проверки е констатирано, че 13 бр. асансьори са били спрени от лицата, които ги поддържат поради липса на предпазен щит под кабините им, а 3 броя асансьори не са били в експлоатация.

За установените нарушения ще бъдат съставени актове за административно нарушение.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на ползвателите.

Share this post