“ЕС ЕМ СИ ИНДАСТРИАЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД СЪОБЩАВА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ НЕЯ НЕСЪЩЕСТВЕНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС В ДВА ПРОДУКТА, КОИТО СА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

“ЕС ЕМ СИ ИНДАСТРИАЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД съобщава за установено от нея несъществено несъответствие с изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване в два продукта – гумен елемент от електрически задвижващ механизъм и втулка. Те са части за промишлени системи и са произведени преди септември 2022 година. Компанията, която е вносител за продуктите, е установила проблема и е спряла разпространението им, въпреки че те не влияят върху безопасността на хората, нито създават риск за околната среда.

Компанията спазва стриктно Директива 2011/65/ЕС и всички други приложими регулации.

Дружеството информира, че от септември 2022 година посочените продукти отговарят на изискванията на Директивата.

 

 

 

Share this post