ДАМТН информира за потенциален риск за потребителите, които ползват филтър с активен въглен, марка SATA, артикулен номер 218206

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е постъпил доклад от SATA GmbH & Co, Германия, производител на лични предпазни средства (ЛПС) за професионална употреба, с който ни информира, че за показания по-долу филтър с активен въглен, марка SATA, артикулен номер 218206, предназначен за професионална употреба са установили, че представлява потенциален риск за безопасност:

 

 

ЛПС са разпространени на територията на Германия и Чехия. Тези филтри са единствено за професионална употреба и се използват в комбинация с респираторни защитни устройства, от изброените модели:

  • SATA air vision 5000 carbon set international
  • SATA air carbon regulator set international
  • SATA air carbon regulator international

Целта на ЛПС е да защитава дихателните пътища на потребителя при работа с лакове и покрития. Срокът за неговата употреба е три месеца, след което трябва да бъде подменен с нов.

Установено е, че доставките на засегнатите филтри са стартирали от 01.01.2018 г., от които са разпространени около 50000 броя. Производителят е открил, че част от тези филтри са произведени с по-голяма дължина. Смята, че това не създава опасен риск, но въпреки това обяснява, че при подмяна на филтър с активен въглен, от засегнатата партида, има малка вероятност уплътнителната капачка да се спука, което може да доведе до наранявания от „летящи“ части.

Приложените снимки показват филтър без дефект (в ляво), където разстояние между филтъра и корпуса е малко и дефектен такъв (в дясно), където това разстояние е твърде голямо.

 

 

Производителят се е свързал с всички потребители и ги е уведомил за филтъра с потенциален риск, и е помолил незабавно да спрат използването на дефектните ЛПС, като е предложил тяхната подмяна. Приложил е и следната и информация за потребителите на тези продукти:

 

 

ДАМТН изиска от производителя информация за разпространението на засегнатите филтри на територията на Р България. В отговор SATA GmbH & Co ни уведоми, че нямат данни за разпространение на тези филтри в страната.

Предвид възможността български потребител да е поръчал такъв филтър по интернет, който е ЛПС от категория III, т. е. животоспасяващ продукт, ДАМТН сметна за нужно да уведоми ползвателите.

Share this post