Изтегляне от пазара на опасни кухненски плотове за вграждане

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация чрез системата RAPEX за предприето изтегляне от пазара на САЩ и Мексико на стъклени плотове със сензорен контрол на Whirlpool, KitchenAid и JennAir, следните модели (като с първа буква W са моделите Whirlpool, с K са моделите на KitchenAid и с J са моделите на JennAir):

Продуктите са произведени от Whirlpool Corporation, of Benton Harbor, Mich., САЩ в периода декември 2016 г. до юли 2019 г.

В нотификацията се посочва, че елементите на повърхността за готвене могат да се включат сами, създавайки опасност от изгаряне и пожар.

Няма информация гореописаните модели плотове за вграждане  да се разпространяват на територията на РБългария.

В случай, че икономически оператори установят,  че моделите плотове за вграждане  са пуснати на българския пазар, моля да информират служител на Главна дирекция „Надзор на пазара“ – Мариана Минева, тел. 0879 519 216.

Share this post