Извънредна проверка на „Женски пазар“

На 28.01.2015 г. служители от София, Благоевград и Враца на РО „МН Западна България“ и от отдел „Контролно – методичен“ на ГД „Метрологичен надзор“ извършиха съвместно с ІІІ – то РУ на СДВР масова извънредна проверка на „Женски пазар“ в гр. София за спазване на задълженията по Закона за измерванията на търговците свързани с използването на везни при пряка продажба. Инспектирани са 46 везни и теглилки на търговските маси. Съставени са актове за установяване на административно нарушение на 10 от проверените лица. Най-често срещаните нарушения са свързани с употребата на везни от неодобрен тип или без оценено съответствие, които не са разрешени за използване при търговски плащания.

Поради честите сигнали от граждани свързани със съмнения за неточни измервания в резултат на използването на неизправни и манипулирани везни,  съобразно ресурсите си, ГД „Метрологичен надзор“ и през настоящата година ще продължи да извършва масирани проверки на големи борси и тържища.

Share this post