ДАМТН провери над 207 обекта в рамките на кампанията “Безопасна Коледа 2023”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провери над 207 търговски обекта в цялата страна в рамките на кампания „Безопасна Коледа 2023“. Целта е да се гарантира безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишни празници. В периода 1-20 декември 2022 г. служители от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) провериха общо 475 различни продукта, в това число детски  играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия. Тези продукти традиционно имат повишено търсене от потребителите преди празниците и затова са във фокуса на извършените проверки.

Служителите на ГДНП провериха 148 детски  играчки. От тях 84 са съответстващи. При останалите 64 са открити следните  несъответствия: 2 продукта са без СЕ маркировка, 47 продукта са без инструкции за употреба на български език или без наличие на предупредителни текстове и 18 продукта са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. Един вид играчка е с видими несъответствия и за нея е издадена заповед за спиране от разпространение.

При електрическите гирлянди са проверени 205 различни по вид, модел и марка продукти. Във фокуса на проверката са: LED гирлянди, гирлянди с лампи с нажежаема жичка и херметически затворени гирлянди. 108 гирлянди са съответстващи на законовите изисквания. Несъответствия са открити при 97 продукта. Един продукт гирлянда е без СЕ маркировка, 46 гирлянди са без инструкции за употреба на български език и 69 гирлянди са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. Издадени са 24 заповеди за спиране разпространението на 44 електрически гирлянди с видими несъответствия.

В рамките на кампанията са проверени също 122 пиротехническите изделия. 109 от тях са съответстващи.  Открити са 13 несъответстващи пиротехнически изделия: 2 продукта са без СЕ маркировка, 5  продукта са без инструкции за употреба на български език и 1 продукт е без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.

Кампанията се провежда традиционно всяка година и сравнителните резултати показват, че относителният дял на несъответстващите продукти намалява. Все още на пазара присъстват играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, които не съответстват на законовите изисквания. Най-често продуктите са без инструкция за употреба или непълна такава, както и без нанесено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. На място в търговските обекти са издадени заповеди за спиране продажбата на 5 продукта без СЕ маркировка. а по отношение на откритите продукти с видими несъответствия – за 44 вида гирлянди и  за 1 вид играчки са издадени заповеди за спиране на разпространението им. За откритите нарушения са съставени 66 АУАН.

Share this post