ДАМТН започва кампания за проверки в цялата страна по повод Деня на потребителя 2023 г.

Инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), започват от 15 март 2023 г. кампания за проверки в търговски обекти в цялата страна. Кампанията се провежда по повод Световния ден на потребителя за 14 поредна година.

Целта на кампанията е проверка на продукти за изпълнение на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и приложимите към тях наредби, за осигуряване на по-голяма безопасност и защита на потребителите.

При проверките вниманието на инспекторите от ГД НП ще бъде насочено към установяване наличие на: инструкция и/или указание за употреба на български език, наличие на маркировка за съответствие „СЕ“, наличие на наименование и адрес на производител и вносител, ЕС декларация за съответствие, и други.

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД НП към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.

В рамките на проведената през 2022 г. кампания за Деня на потребителя са проверени общо 316 броя продукти. От тях 140 броя са били различни видове и модели играчки, 71 броя електрически уреди, 34 броя лични предпазни средства, 28 броя радиосъоръжения, 23 броя строителни продукти и 20 броя машини.

От проверените тогава продукти, съответстващите са били 167 броя продукти, а с констатирани несъответствия – 149 броя продукти. Установени са били следните несъответствия: 73 броя са без инструкция за употреба, 34 броя без „CE“ маркировка за съответствие, 81 броя без наименование и адрес на производител и/или вносител, 31 броя не се придружават от ЕС декларация за съответствие. С други несъответствия са 16 броя продукти.

 

Share this post