Kампания БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2015

Във връзка с предстоящите Коледни и новогодишни празници, Министерството на икономиката, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), на 14.12.2015 г. стартираха кампания “БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2015”, чиято цел е безопасността на най-атрактивните продукти по време на празниците.

В периода 14-16 декември инспектори, от двете администрации, извършиха съвместни проверки на територията на цялата страна, в търговски обекти, където са съсредоточени големи потребителски потоци и се разпространяват играчки, светлинни гирлянди, пиротехнически изделия и продукти за отглеждане на дете.

При проверката, вниманието на инспекторите от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор беше насочено към наличие на: маркировка за съответствие; инструкция за употреба; формални и видими несъответствия при продуктите, които могат да се установят по време на проверката; наличие на специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

Проверени са общо 530 различни продукти, както следва:

 

І. Светлинни гирлянди

Проверени са 212 различни вида светлинни гирлянди, от тях при 40 са с установени несъответствия, както следва:

 • без маркировка за съответствие СЕ – 1 брой;
 • без предупредителни текстове на български език – 1 брой;
 • без инструкции за употреба на български език – 17 броя;
 • без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор – 18 броя;
 • несъответстващи на съществени изисквания (видими несъответствия) – 4 броя.

Сравнените резултатите от 2014 г. и 2015 г. на проверените гирлянди, показват, че е намалял общия брой на несъответстващите продукти, но се е увеличил броят на продуктите без инструкция за употреба на български език.

ІІ. Пиротехнически изделия

Проверени са 152 продукта от различни категории, от тях 14 са с установени несъответствия, както следва:

 • без маркировка за съответствие СЕ – 7 броя;
 • без предупредителни текстове на български език – 6 броя;
 • без име и адрес на икономическия пуснал продукта на пазара  – 1 брои

Въпреки проведената кампания за пиротехнически изделия в края на 2014 г. и извършените проверки през 2015 г., се установи, че все още се предлагат продукти с непълни предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

ІІІ. Играчки

Проверени са 166 играчки от различни категории, от тях при 40 са с установени несъответствия, както следва:

 • без маркировка за съответствие СЕ – 3 броя;
 • без предупредителни текстове на български език – 15 броя;
 • с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите – 11 броя;
 • без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор – 14 играчки;
 • несъответстващи на съществени изисквания (видими несъответствия) – 4 броя.

Както беше констатирано при проведена кампания под същото мото в края на 2014 г. и въпреки извършените проверки през настоящата година, все още се предлагат играчки:

 • без инструкция за употреба или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя;
 • без задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език;
 • играчки в нарушение на действащото законодателство, които не съответстват на съществени изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките;
 • без маркировка за съответствие и с необявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

Резултатите от проверката показват, че е намалял броят на играчки, пуснати на пазара без маркировка за съответствие, но все още се срещат играчки без предупредителни текстове на български език и без инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите.

За констатираните несъответствия на всички проверени, по време на кампанията, играчки, светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ще предприеме законосъобразни действия.

Share this post