Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН проведе кампанийна проверка, посветена на Международния ден на детето

По случай  Международния ден на детето на 01 юни 2019 г. инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН извършиха проверки на популярните сред децата играчки за моделиране – желета за игра, магнитни желета и пластилин, в търговски обекти на територията на цялата страна.

Целта на проверката е да се установи спазването на изискванията на законодателството към тези играчки.

Общо проверените продукти са 294 бр., от които 215 бр. са съответстващи и 79 бр. са с констатирани несъответствия или това е 26.87% несъответстващи продукта спрямо общо проверените, като от тях без инструкция за употреба са 23 броя продукта, без маркировка за съответствие са 26 броя продукти, без предупредителен текст 14 броя продукта, без наименование и адрес на отговорен икономически оператор 61 бр. продукта.

За констатираните нарушения Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ще предприеме законосъобразни действия. Съгласно действащото законодателство в страната към всички отговорни икономически оператори по веригата на разпространение ще бъдат предприети административно наказателни мерки.

Резултатите от проверката показват, че все още се срещат продукти без маркировка за съответствие(CE), както и без предупредителни текстове на български език. При голям брой от продуктите липса и информация за отговорния икономически оператор, пуснал продуктите на пазара.

Поради тези констатации извънредните проверки на ДАМТН ще продължат и занапред, с цел недопускане на пазара на несъответстващи продукти.

Share this post