Коледна кампания

Във връзка с предстоящите Коледни и новогодишни празници, Министерството на икономиката, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), на 05.12.2016 г. стартираха кампания “БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2016”, чиято цел е безопасността на най-търсените продукти по време на празниците.

В периода 05-12 декември инспектори от двете администрации, извършиха съвместни проверки на територията на цялата страна, в търговски обекти, където са съсредоточени големи потребителски потоци и се разпространяват играчки, задвижвани с батерии, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия.

При проверката, вниманието на инспекторите от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор беше насочено към наличие на: маркировка за съответствие; инструкция за употреба; наименование и адрес на икономическия оператор, формални и видими несъответствия при продуктите, които могат да се установят по време на проверката; наличие на специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.
Проверени са общо 1 042 различни продукти, както следва:

 

І. Електрически светлинни гирлянди
Проверени са 315 различни вида светлинни гирлянди, от тях при 142 са с установени несъответствия, както следва:

 • без маркировка за съответствие СЕ – 21 брой;без маркировка за съответствие СЕ – 21 брой;
 • без инструкции за употреба на български език – 14 броя;
 • без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор – 107 броя;
 • несъответстващи на съществени изисквания (видими несъответствия) – 34 броя.

Сравнените резултатите от 2015 г. и 2016 г. на проверените гирлянди, показват, че е намалял общия брой на несъответстващите продукти, но се е увеличил броят на продуктите без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

ІІ. Пиротехнически изделия
Проверени са 368 продукта от различни категории, от тях 54 са с установени несъответствия, както следва:

 • без маркировка за съответствие СЕ – 36 броя;
 • без предупредителни текстове на български език и инструкция – 32 броя;
 • без име и адрес на икономическия пуснал продукта на пазара  – 18 броя=

Въпреки проведената кампания за пиротехнически изделия в края на 2015 г. и извършените проверки през 2016 г., се установи, че все още се предлагат продукти без инструкция или с непълни и/или липсващи предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

ІІІ. Играчки
Проверени са 359 играчки, задвижвани с батерии, от тях при 98 са с установени несъответствия, както следва:

 • без маркировка за съответствие СЕ – 2 броя;
 • с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите – 58 броя;
 • без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор – 38 играчки;
 • несъответстващи на съществени изисквания (видими несъответствия) – 16 броя.

Както беше констатирано при проведена кампания под същото мото в края на 2015 г. и въпреки извършените проверки през настоящата година, все още се предлагат играчки:

 • без инструкция за употреба или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя;
 • играчки в нарушение на действащото законодателство, които не съответстват на съществени изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките;
 • без маркировка за съответствие и с необявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

Резултатите от проверката показват, че е намалял броят на играчки, пуснати на пазара без маркировка за съответствие, но все още се срещат играчки без предупредителни текстове на български език и без инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите.

За констатираните несъответствия на всички проверени, по време на кампанията, играчки, светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ще предприеме законосъобразни действия.

Share this post