ДАМТН взе участие в ХХХIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) взе участие в ХХХIV Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2023”, която се проведе на 9 ноември 2023 година. Събитието е най-значимият форум у нас за дискусии по актуални проблеми, касаещи качеството, иновациите и системите за управление. По традиция Конференцията се организира по повод Световния ден на качеството 10 ноември, в Европейската седмица на качеството 7- 13 ноември. Форумът се проведе под патронажа на министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов, с мото: „Нова Европа-Ново качество“.

Организатори са „Федерация на научно-техническите съюзи в България“, „Съюз на специалистите по качеството в България“, Сдружение “Клуб 9000”, „Съюз на метролозите в България“ и „Български съюз на стандартизаторите“. От страна на ДАМТН в конференцията и дискусиите участваха инж. Мирослав Йотов – главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ и инж. Венеция Градинарова, държавен експерт, Главна дирекция „Надзор на пазара“.

Инж. Венеция Градинарова представи презентация на тема: „Регламент 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета – гарант за качеството и съответствието на продуктите, предлагани онлайн“. Изказването и презентацията към него бяха приети с интерес поради актуалната тематика, касаеща всеки професионалист и потребител.

На конференцията бяха представени теми и въпроси от всички области, свързани с качеството. Програмата бе насочена към стратегическото прогнозиране за устойчивост и иновации, чрез знанията и компетентностите на професионалистите и мениджърите по качество. Срещата бе ситуирана в няколко панела: Качество за бъдещето, Качество и устойчивост, Качество и иновации.

Форумът, общите дискусии и разговори в свободен формат, създадоха стабилна платформа за бъдещи общи дейности и укрепване на отношенията между институциите участници.

Share this post