Консултативният съвет за безопасната експлоатация на асансьорите към председателя на ДАМТН проведе работно заседание

Консултативният съвет за безопасната експлоатация на асансьори към председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе работно заседание в София. Основната му задача е поддържането на ефективно взаимодействие между различните асансьорни браншови организации и различните отговорни институции.

В първа точка от дневния ред беше представено Предложение за концепция за реализиране на портал за управление на етажната собственост и електронен регистър на асансьорите в България от Фондация „Асансьорна безопасност“ (ФАБ). Концепцията разглежда проблемите в жилищните сгради, които са едни от основните проблеми, свързани с поддръжка, ремонт, преустройство, надзор, както и експлоатация от страна на ползвателите на асансьорни съоръжения. Цялата концепция на ФАБ може да откриете публикувана на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По време на срещата, под втора точка от дневния ред, беше обсъден и Проектът за изменение и допълнение на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НАБЕТНА). Членовете на съвета взеха решени всеки един от тях да предостави на ДАМТН своето финално становище по последния работен вариант на подзаконовия нормативен акт. По този начин Консултативният съвет ще продължи последователната си работа по надграждането на общите политики и стратегии в областта на безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорните съоръжения.

В днешното заседание участие взеха Силвана Любенова, директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ към Министерството на икономиката, Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, представители на Българска асансьорна асоциация, Национален браншови съюз за поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори, Асоциация на производителите на асансьори, Софийска асоциация на асансьорните техници, Българска асоциация на асансьорните техници, Фондация „Асансьорна безопасност“, контролни и технически организации, инженерингови компании, управители на етажна собственост и други.

Участници в съвета от страна на ДАМТН са Председателят на агенцията Петър Горновски, заместник-председателят Стоян Стоев, главният директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ Григор Къшов, началникът на регионален отдел „Южна Централна България“ към Главната дирекция Мария Вълкова и др.

Share this post