СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

На 28 и 29 Ноември 2019 г. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще проведат Кръгла маса на тема: „Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Република България“.

Мероприятието ще се проведе в сградата на УАСГ, на бул. „Христо Смирненски“ № 1, в заседателната зала на Ректората, ет. 2.

Кръглата маса е под патронажа на госпожа Марияна Николова, заместник министър – председател по икономическата и демографската политика на Република България.

Официалното откриване ще се състои от 10:00 часа на 28.11.2019г.

Целите на Кръглата маса са да се насочи вниманието на отговорните държавни и общински институции, неправителствени организации и други заинтересовани правни субекти към проблемите и възможните решения, касаещи състоянието и сигурността на язовирите в България, чрез анализ на текущото техническо и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и набелязване на мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите върху живота и здравето на хората и околната среда.

Темите на докладите и дискусиите са насочени в следните направления: анализ на законодателството, свързано с язовирите, техническото и експлоатационното състояние на язовирите в Република България и управлението на язовирите и превенция за защитата от настъпване на неблагоприятни събития върху живота и здравето на хората и околната среда.

Share this post