Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет.

Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. Инициативата за безопасен интернет за деца започна на 01.06.2022 г. с открит урок.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области е разработил Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, включващи редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда. Те са качени в подходящ за изтегляне формат и може безвъзмездно да бъдат ползвани от родители, които искат да предпазят от опасностите в Интернет своите деца или от учители, които да ги ползват за образователни цели. Документът е преведен на български език и е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (Guidelines for policymakerspolicy BG May 2022.docx (live.com).

Новини – Министерство на електронното управление (government.bg)

Share this post