ДАМТН: Язовирите на територията на област Шумен имат достатъчно свободен обем, който да поеме пролетните дъждове

Язовирите на територията на Област Шумен имат достатъчно свободен обем, който да поеме пролетните дъждове и снеготопенето. Това заяви председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски, който проведе работна среща с областния управител на област Шумен проф. Стефан Желев. Темата на днешната среща бе ориентирана към засилване на вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия с цел ефективно сътрудничество между заинтересованите страни.

В хода на работната среща Петър Горновски представи и резултатите от проверките на територията на областта от началото на изминалата година до днес. Инспекторите на ДАМТН са извършили над 141 броя проверки на язовири на територията на шуменска област, като са периода са констатирани редица изпълнени предписания по техническата и безопасна експлоатация. Важно е да се подчертае, че в тази бройка влизат всички неизправности констатирани при проверките на водните съоръжения, като много от язовири са с повече от едно нарушение, а значителна част от тях са предписания по документацията.

По време на днешната дискусия беше дискутирана и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

В работната среща участие взеха и заместник областният управител на Шумен Петко Шаренков и началникът на регионален отдел „Североизточна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Явор Димитров.

 

Share this post