Обстановката в област Бургас се нормализира

Към момента ситуацията с язовирите на територията на област Бургас се нормализира. Инспектори от Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръжения към тях“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор продължават да следят всички водоеми на територията на региона. Продължават и огледите по места.

Припомняме, че след проливните дъждове на 24-25 Октомври 2017 г. (около 200л/кв.м.) инспекторите на ДАМТН установиха 7 броя язовири със скъсани стени. Всички те са под 50 000 куб. м., с изключение на яз. „Чотората“, който е с обем от 100 000 м3. Това са каскадни язовири, като четири, от тях са на територията на община Бургас, а три са в община Камено. Важно е да се отбележи, че под тези водоеми няма населени места и водния отток от тях не е причина за човешки жертви.

Язовир „Чотората“, чиито собственик е „ДИЕМ“ ЕООД, е разполагал с постоянно видеонаблюдение, което бе предоставено на ДАМТН. Според иззетите записи се вижда как около 2:00 часа през нощта започва да приижда вода, която носи наноси – пръст, храсти и дървета. Следствие на прииждащата вода и обилния валеж започва рязко повишаване на нивото на язовира като се стига до преливане през короната на стената и водата се разлива в земеделски земи. Въпреки това съоръжението задържа основната водна маса и не се стига до пълно разрушаване на стената.

От началото на годината служителите на ДАМТН са извършили 3630 проверки на територията на цялата страна, като само в бургаска област са направени 195 инспекции. Най-често констатираните нарушения са: липса на техническа документация; корона – вълнообразна, със слягания и коловози; въздушен откос – частични свличания, обрасли с дървесна и храстовидна растителност; воден откос – частични свличания, нарушена броня, ерозия, храстовидна растителност. За неспазване на сроковете на предписанията, дадени от служителите на ДАМТН и от КОТЕСЯС (Комисиите към областните управители) са съставени и връчени 374 бр. актове за установяване на административни нарушения на територията на цялата страна.При извършване на проверките на язовирите и при констатирани нарушение на технологичната и конструктивна сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях са дадени предписания за контролирано пълно изпразване на 89 бр. язовири на територията на цялата страна. Те се проверяват регулярно и се поддържат на кота мъртъв обем.

Share this post