Обява за набиране на оферти за „Графичен дизайн, предпечатна подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на информационни материали, свързани с осъществяване на дейностите на информация и комуникация“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Графичен дизайн, предпечатна подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на информационни материали, свързани с осъществяване на дейностите на информация и комуникация“:

Срок за подаване на оферти: 14.06.2019 г., 17:30 ч.

Share this post