Обява за набиране на оферти за „Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019“


Срок за подаване на оферти:
01.11.2019 г., 17:30 ч.

Share this post