Обява за набиране на оферти за „Извършване на техническо обслужване на налични носими пожарогасители и доставка на противопожарно оборудване на обекти на ДАМТН“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Извършване на техническо обслужване на налични носими пожарогасители и доставка на противопожарно оборудване на обекти на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 11.06.2019 г., 17:30 ч.

» [13.06.2019 г.]
Няма постъпили оферти.

Share this post