Преди две седмици ДАМТН стартира ежегодната си проверка на „Топлофикация София” ЕАД

Преди повече от 2 седмици (на 24.01.2023 г.) съгласно утвърден годишен график Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е започнала надзорна проверка на „Топлофикация София” ЕАД.

Припомняме, че на 07.02.2023 г. в ДАМТН е постъпило писмо от омбудсмана на Република България, с препоръки за извършване на горепосочената проверка, но обръщаме внимание, че то е изпратено две седмици след нейното започване.

В свой отговор до омбудсмана, председателят на ДАМТН Евгени Симеонов уточнява, че проверките на дружеството се извършват всяка година съгласно приет график на агенцията и резултатите от тях се оповестяват публично. Проверката следи за спазване на задълженията на дружеството по Закона за измерванията (ЗИ), в качеството му на лице, използващо при доставка на топлинна енергия средства за измерване (топломери и водомери), с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ. Проверката, която е в ход в момента, ще приключи до 02.03.2023 г. след което резултатите от нея ще бъдат оповестени публично, се посочва още в писмото.

Ежегодна проверка на „Топлофикация София” ЕАД е извършена и през първо тримесечие на 2022 г., като са проверени в 80 абонатни станции на местата на употреба 80 топломера и 78 водомера пред подгревателите за битово горещо водоснабдяване. Средствата за измерване са проверени на външен оглед, за техническа изправност, правилна употреба и наличие на знаци от метрологичен контрол. Установено е, че в 7 абонатни станции от „Топлофикация София” ЕАД се използват 7 топломера без знаци от метрологичен контрол. За констатираните нарушения на „Топлофикация София” ЕАД са съставени и връчени 7 акта за установяване на административно нарушение за неизпълнение на задълженията му по чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ и са връчени на дружеството 7 наказателни постановления.

 

 

Share this post