Международния технически панаир в Пловдив

На 23 септември 2019г. с близо 600 фирми от 34 държави, министър-председателят на България Бойко Борисов откри 75-то издание на Международния технически панаир в Пловдив, което ще продължи до 28 септември. На откриването на международния панаир присъства инж. Петър Горновски – председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. И тази година, в продължение на утвърдената, дългогодишна традиция ДАМТН е партньор и съдейства организационно за сформиране на Централната комисия и работните групи, които ще оценяват експонатите в конкурса „Златен медал и диплом“. Председател на Централната комисия е инж. Петър Горновски, организационен секретар е инж. Виктория Чингарова, главен инспектор, ГД ИДТН РО ЮЦБ, а членове на работните групи са Мария Кисова, главен инспектор ГД НП РО ЮЦБ, инж. Стефан Земярски, главен инспектор, ГД ИДТН РО ЮЦБ, Ангел Даскалов, старши инспектор, ГД НП РО ЮЦБ и Борис Калчев, старши инспектор, ГД ИДТН РО ЮЦБ, както и експерти от бизнесорганизациите, компетентните държавни институции и научните среди.

Share this post