ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ

Когато пазарувате продукти, при продажба на които количеството им се измерва директно на везни, разположени на търговски маси, щандове или каси на търговски обекти:

  • Не пазарувайте от търговски маси и щандове, върху които са поставени везни, затрупани с плодове и зеленчуци или друга стока и нямате видимост към показанията на везните;
  • Уверете се, че използваните от търговеца везни са поставени стабилно върху хоризонталната повърхност;
  • При извършване на измервания, обикновено на пазари, с настолни везни, тип Беранже (с двете блюда) се убедете, че блюдото за продукта е празно и в него няма „забравени“ грамчета. Уверете се, че в не натоварено положение двете блюда са в равновесие – 2-та показалеца (петлета) трябва да са един срещу друг. Уверете се, че търговецът не използва манипулирани теглилки;
  • При извършване на измервания с циферблатни везни се убедете, че стрелките на скалата при липса на товар сочи “0”. Ако везните не показват “0” или са оставени на 1 кг или 2 кг изисквайте преди измерване те да се нивелират и нулират;
  • При извършване на измервания с електронни везни:
  • Уверете се, че везните са нулирани;
  • Ако везните имат поставено блюдо или пластмасова купа се убедете, че везните показват „0“ при наличието на поставените върху тях празни блюдо или купа;
  • Когато везните дават възможност да се изчислява сумата на плащане се уверете, че търговецът е въвел обявената цена на продукта, а не по-висока. Наблюдавайте трите дисплея – първият, който показва масата (теглото), преди измерване трябва да показва „0“; вторият дисплей трябва да показва единичната цена за продукта, а третият – сумата за плащане на измереното количество.

 

Share this post