ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАМТН – ИНЖ. ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ОТКРИ НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ В БЪЛГАРИЯ

На 2 и 3 ноември 2023г., в гр. Стара Загора, се проведе национален форум на нотифицираните органи в България. Символичен домакин беше Центърът за изпитване и европейска сертификация  (ЦИЕС), с управител инж. Благовеста Шинева – председател на форума.

„Светът се променя, технологиите се развиват и предизвикателствата пред нас стават все по-големи. Наред с това възникват кризи, които дават отпечатък върху икономиката и живота ни. С цел адаптиране към новостите и справяне с предизвикателствата, действащото законодателство обхваща нови области – екология, цифровизация, дигитализация, транспорт, медицина . Всяка нова област ще има нужда от своите нотифицирани органи, чрез които да се осигури постигане на поставените цели“, каза в словото си при откриването на форума председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – инж. Евгени Симеонов.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е и ще бъде надежден партньор в намирането на нови възможности за укрепване на позициите и повишаване на конкурентоспособността  на българските нотифицирани органи, заяви още председателя на ДАМТН.

Темите, обсъдени по време на форума бяха безопасността на продуктите, прилагане на Европейското техническо законодателство и на някои европейски регламенти в националното законодателство, Нова законодателна рамка – какво предстои, осъществяване на надзор на пазара, технически надзор на съоръженията с повишена опасност като асансьори и др.

В работната среща участваха г-жа Силвана Любенова, директор Дирекция “Техническа хармонизация” към Министерство на икономиката, представители на ДАМТН и на Български институт по метрология и почти всички български нотифицирани органи.

Share this post