Обява за набиране на оферти за „Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване”:

Срок за подаване на оферти: 06.11.2019 г., 17:30 ч.

Share this post