ДАМТН провери техническата изправност на 134 асансьора, монтирани в жилищни сгради в Дупница и Кюстендил

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на асансьори монтирани в жилищни сгради на територията гр. Дупница и гр. Кюстендил.

Проверени са 134 асансьора, като на територията на гр. Кюстендил проверени – 70 асансьори, а на територията на гр. Дупница проверени – 64 асансьори.

В резултат на проверката е установено, че всички асансьори се експлоатират с валиден периодичен технически преглед, извършен от лице получило лицензия за осъществяване на технически надзор на асансьори.

Поддържането, ремонтирането и преустройството на асансьорите се извършва съгласно писмени договори на ползвателите с лица получили удостоверение за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, съгласно чл. 36 , ал. 1 от ЗТИП и вписани в регистъра на ДАМТН.

Всички проверени асансьори са с функциониращи устройства за двустранна разговорна връзка.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контролът върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

 

 

 

 

Share this post