Проверки за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията гр. Стара Загора

В периода от 01.11.2022 г. до 04.11.2022 г. инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверки за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията гр. Стара Загора.

Проверени са общо 45 асансьора. В резултат на проверките са спрени 8 броя асансьора.

Най-честите причини, поради които съоръженията са спрени от експлоатация са:

  • Ползвателите са допуснали асансьорите да се поддържат от лице, което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите и получило удостоверение от Председателя на ДАМТН за осъществяване на такава дейност;
  • Експлоатиращ се асансьор без на същия да е извършен периодичен технически преглед;
  • Липса на договор с лице, което да осъществява техническия надзор на съоръжението;
  • Липса на двустранна разговорна връзка, монтирана в кабината на асансьора;
  • Нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка, монтирано в кабината на асансьора;
  • Нефункциониращи контакти за безопасност.

Всички асансьори, при които са открити неизправности и несъответствия, са спрени от експлоатация със запис в ревизионните книги на съоръженията. Ще бъдат предприети и административнонаказателни мерки.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на ползвателите.

 

Share this post