ДАМТН извърши проверки на детски играчки в търговски обекти в цялата страна

В периода 06.02.2023 г. – 24.02.2023 г. инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха планова проверка на продукти детски антистрес играчки – попит, скуишита и желета за игра, в търговски обекти в цялата страна.

Служителите на ГДНП провериха 453 броя детски играчки. От тях 223 са съответстващи. При останалите 230 са констатирани следните несъответствия: 200 продукта са без наименование и адрес на производител и вносител, 127 са без наличие на задължителна маркировка за съответствие (CE), с която производителят е длъжен да удостовери оцененото съответствие и изпълнението на европейските норми за безопасност на продуктите, a при 169 продукта липсва идентификация на продукта ( в т.ч. марка, модел, артикулен номер). При голяма част от играчките е установено, че специфичните предупреждения за тяхната употреба, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ бр. 99/2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.)  не са посочени на български език или изцяло липсват.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство са предприети административно наказателни действия към отговорните икономически оператори. За продуктите без нанесена „CE“ маркировка за съответствие са издадени заповеди за спиране разпространението им.

ДАМТН ще продължи да извършва проверки в рамките на своите правомощия, с цел недопускане предлагането на пазара на продукти, които не съответстват на българското законодателство.

 

 

  скуишита                                                        желе за игра                           попит 

       

Share this post