ДАМТН провери 166 обекта, които предлагат риба и рибни продукти

Инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 166 търговски обекта, в които се предлагат за продажба риба и рибни продукти. Сред тях са рибни борси, специализирани магазини за риба, щандове за продажба на риба и рибни продукти в големи търговски вериги, както и временно разкрити обекти за продажба на риба в цялата страна.

Везните,  използвани за пряка продажба на риба и рибни продукти са проверявани за техническа изправност, правилна употреба и за съответствие със законовите изисквания към тях. Инспектирани са общо 183 бр. везни. За 21 от тях (11,5 % от проверените) е установено несъответствие със законовите изисквания. В тази връзка са съставени 18 протокола за задължителни предписания, като нередовните везни са спрени от употреба.

За установените нарушения на Закона за измерванията, на 6 лица са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Предприети се действия за съставяне на още 9 АУАН.

 

 

Share this post