ДАМТН извърши проверка на две бензиностанции в Благоевград след сигнал в социалните мрежи

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) се самосезира и инспектори на Главна дирекция Метрологичен надзор (ГД МН) извършиха проверки, във връзка с публикации в социалните мрежи и медиите, относно съмнение за некоректно измерване на бензиноколонки при пълнене на бензин в туба, в обект в гр. Благоевград.

На 08.06.2023 г. служители на ДАМТН извършиха извънредни надзорни проверки по самосезиране в два обекта за спазване на задълженията на лицата, използващи средства за измерване с цел търговски плащания по смисъла на чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ).

Установено е, че колонките за продажба на бензин са преминали задължителната последваща периодична проверка и върху тях са налични изискуемите знаци за последваща проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗИ, удостоверяващи извършен метрологичен контрол на средство за измерване в употреба. Налични и с ненарушена цялост са и всички изискуеми пломби, поставени на определените за това места, чиято функция е да ограничават достъпа до регулиращите й устройства.

На основание чл. 77, т. 2 от ЗИ, на модулите за зареждане на бензин – общо 4 бр., е извършено контролно измерване за съответствието им с изискванията за максимално допустими грешки на този вид средство за измерване в употреба. Измерването е осъществено с еталонна мярка за вместимост, калибрирана от акредитирана лаборатория. Установено е, че модулите на колонките измерват в границите на нормираната максимално допустима грешка ± 0,5 %.

В двата обекта не са констатирани нарушения на ЗИ и наредбите по прилагането му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post