ДАМТН започва проверки на детски играчки в търговската мрежа в цялата страна

За поредна година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще проведе кампания по случай Деня на детето – 1 юни. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН ще проверяват детски играчки в търговски обекти на територията на цялата страна.

Целта на кампанията е да се гарантира, че продуктите, които се предлагат на пазара и са предназначени за деца, са безопасни и отговарят на нормативните изисквания.

За констатираните несъответствия по време на кампанията, инспекторите на ДАМТН ще предприемат съответните законосъобразни действия.

В рамките на проведената през 2022 г. кампания за Деня на детето са проверени общо 160 броя детски играчки. От тях, при 50 броя продукти са открити несъответствия, като липса на  „CE“ маркировка за съответствие и наименование и адрес на производител и вносител, липса на инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, както и липсващи предупредителни текстове.

 

 

 

 

 

 

Share this post