ДАМТН и областният управител на Перник проведоха работна среща

Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) г-н Петър Горновски, заедно с г-жа Павлина Данаилова, главен секретар и г-н Димитър Петков, началник на отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ се срещнаха с областния управител на Перник г-жа Ирена Соколова.

По време на работната среща бяха представени експертните и контролни функции на ДАМТН и обсъдени възможностите и необходимостта от взаимодействие между двете институции.

Областният управител изрази удовлетвореност от работата си с ръководството на ДАМТН по линия на контрола и отговорността на собствениците на язовири в област Перник. Сподели и мерките за предприемане на координирани действия, съгласно приетите промени в Закона за водите.

Председателят Горновски също потвърди наличието на добро взаимодействие с областна администрация – Перник, ангажираността и отговорното отношение по стопанисването на водоемите от страна на областния управител. Също така сподели намерение за разкриване на регионален отдел на Агенцията в областния град. Работата на специалистите ще бъде свързана с изискванията за качеството на горивата, използвани за битово отопление.

 

Share this post