Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 4610904, на старши инспектор от главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ е изгубена и се обявява за невалидна.

Share this post