Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 21 37 25 на главен инспектор от отдел “Контролно-методичен” на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ е изгубена и се обявява за невалидна.

Share this post