Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 46 07 505 на главен инспектор от регионален отдел “РО НП – Северозападна България” на главна дирекция „Надзор на пазара“ е изгубена и се обявява за невалидна.

Share this post