Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 46127017 на старши експерт от главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ е изгубена и се обявява за невалидна.

Share this post