Състоянието на язовир „Съдиево 1“

Във връзка с публикации в медиите за състоянието на язовир „Съдиево 1“ и евентуално преливане на висока вълна през язовирната стена, Ви информираме, че предписанието по констативен протокол, издаден от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на ДАМТН за сваляне на нивото до кота 2,5 м под “кота преливник”, е изпълнено.

При обща площ на язовирното езеро от 400 дка, това ниво поддържа около 500 000 куб. м свободен обем. Нивото на завиряване на самия язовир е около 3,0 м под кота на преливен ръб на преливника. Даже и да има преливане през преливника, това не би довело до преливане и скъсване на  стената и формиране на висока преливна вълна. Самата язовирна стена и преливникът са в много добро състояние. В язовира по две дерета се вливат водите на други шест по-малки язовира, но всички те са завирени наполовина или са на кота „мъртъв обем“.

От всичко това следва изводът, че няма  опасения за възникване на бедствена ситуация.

Share this post