Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 46125014 на инспектор от главна дирекция „Надзор на пазара“ е изгубена и се обявява за невалидна.

Share this post