Световен ден на метрологията – 20 май 2022 г.

Прессъобщение

Световен ден на метрологията – 20 май 2022 г.

Метрологията в цифровата ера

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра – световното единство на измерванията – остава така важна и днес, както при подписването й.

 

Метрологията, науката за измерванията, играе централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

 

Темата на Световния ден на метрологията през 2022 г. е „Метрологията в цифровата ера“. Темата е избрана, тъй като цифровите технологии революционизират нашата общност и понастоящем са едни от най-вълнуващите тенденции на обществото.

В целия свят националните метрологични институти непрекъснато развиват науката за измерванията, като разработват и утвърждават нови техники за измерване на необходимото ниво на усъвършенстване. Националните институти по метрология участват в сравнения в областта, координирани от Международното бюро за мерки и теглилки (МБМТ), за да се гарантира надеждността на резултатите от измерванията в световен мащаб.

Международната организация за законова метрология (МОЗМ) разработва международни препоръки, които имат за цел да уеднаквят и хармонизират изискванията в целия свят в много области. МОЗМ управлява и системата за сертифициране МОЗМ (МОЗМ-СС), която улеснява международното приемане и глобалната търговия с регулирани средства за измерване.

Тези международни метрологични системи осигуряват необходимата увереност и доверие, че измерванията са точни, обезпечават стабилна основа за глобалната търговия днес и ни помагат да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят през годините в междуправителствени и национални метрологични организации и институти.

За да отбележат това събитие, Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи организират ХVII-та Национална научно-практическа конференция „Метрологията в цифровата ера“.

Конференцията ще се проведе на 20 май 2022 г. в залата на ИА „Българска служба по акредитация“ – София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А.

Покана за събитието  

Заявка за участие в събитието

Изисквания за оформяне на доклада

Форма на презентация

Share this post