ТРЕТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – 2016

Обобщена справка за проверките на 1 юни 2016 г. в София 

ДАМТН ИЗТЕГЛИ ОТ ПАЗАРА 41 ВИДА СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА САМО ЗА ДЕН

50 акта за опасни очила и водни играчки издадоха инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) през първия ден от кампанията “Безопасно лято”. В 68 обекта са проверени 219 вида продукти, от които 152 вида слънчеви очила и 67 вида детски играчки.

Без маркировка за съответствие (СЕ) са 30 вида от проверените очила, а без инструкция за употреба и обозначен клас на филтъра – 11 вида. Без задължителен предупредителен текст са 9 вида водни играчки.

Изтеглените от продажба стоки са общо 41 вида само за ден. Кампанията продължава и всеки ден на сайта на ДАМТН ще бъдат качвани обобщени данни от проверките в страната.

Поради големия брой открити нарушения, проверките ще продължат на територията на цялата страна за неопределен период от време.

ДАМТН призовава при съмнения за нарушения да сигнализирате на дежурния телефони: (+359 2) 980 63 17 или на е-mail: damtn@damtn.government.bg.

Share this post