ТРЕТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – 2016

Справка за проверките на 6 юни 2016 г.

Общо Водни играчки Слънчеви очила
Общ брой проверени търговски обекти 50
Общ брой проверени продукти 141 вида 25 вида 116 вида
Несъответстващи продукти 23 вида 6 водни играчки
(1 без СЕ  маркировка, 5 без предупредителния задължителен текст върху играчката)
17 вида слънчеви очила
(13 без СЕ маркировка и  без инструкция за употреба и обозначен класа на филтъра на очилата, 4 вида без обявен производител)
АУАН 6 броя за 21 вида несъответстващи продукти
Издадени заповеди за ограничаване на разпространението 6 броя за 17 вида несъответстващи продукти (5 вида слънчеви очила и 2 вида играчки)

Share this post