ДАМТН взе участие в ХХХIII Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2022”

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) взе участие в ХХХIII Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот‘2022”, която се проведе на 10 ноември 2022 година. Събитието е най-значимият форум у нас за дискусии по актуални проблеми, касаещи качеството и системите за управление. По традиция Конференцията се организира по повод Световния ден на качеството 10 ноември, в Европейската седмица на качеството 7- 13 ноември. Форумът се проведе под патронажа на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, с мото: „Нова Европа-Ново качество“.

Организатори са „Федерация на научно-техническите съюзи в България“, „Съюз на специалистите по качеството в България“, Сдружение “Клуб 9000”, „Съюз на метролозите в България“ и „Български съюз на стандартизаторите“. От страна на ДАМТН в конференцията и дискусиите участваха Павлина Данаилова, главен директор на Главна дирекция „Метрологичен надзор” и инж. Венеция Градинарова, държавен експерт, Главна дирекция „Надзор на пазара“.

Инж. Венеция Градинарова представи доклад на тема „Единното зарядно устройство в обединена Европа – по-високо качество на живот за гражданите на Съюза“. Изказването и презентацията към него бяха приети с интерес поради актуалната тематика, касаеща всеки професионалист и потребител.

На конференцията бяха представени теми и въпроси от всички области, свързани с качеството: стандарти за качество, управление на качеството, иновации и дизайн на услугите, предизвикателства пред таксиметровите услуги, проучвания върху ролята на стандартите за постигане на устойчиво управление и други.

Форумът, общите дискусии и разговори в свободен формат, създадоха стабилна платформа за бъдещи общи дейности и укрепване на отношенията между институциите участници.

 

Share this post