Уведомително писмо от ГД МН във връзка с изменения и допълнения на Наредба РД-16-1054/2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти