Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г.  на Министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г.  на Министъра на здравеопазването, се нарежда:

„… всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал или др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. местата, на които се предоставят обществени услуги)…

…Заповедта е в сила от 12.04.2020г. до 26.04.2020г. включително…”

Share this post