ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите и във връзка със заповед № А-169/27.03.2020 г. на председателя на ДАМТН, считано от 30 март 2020 г., Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) удължава срока на въведените извънредни мерки.

В периода от 30 март до 10 април 2020 г., включително, се преустановява приемът на заявления, жалби, сигнали и други документи на място в деловодствата на ДАМТН в София и страната.

Заявления, жалби и други документи ще се подават по електронен път на ел. адрес: damtn@damtn.government.bg  или чрез лицензиран пощенски оператор на адресите на ДАМТН в гр. София и страната, както следва:

  1. гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А;
  2. гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 67;
  3. гр. Плевен, бул. “Дойран” № 27;
  4. гр. Благоевград, ул. “Свобода” № 1;
  5. гр. Бургас, ул. “Проф. Я. Якимов” № 25;
  6. гр. Варна, ул. Мургаш № 5;
  7. гр. Враца, ул. “Ген. Леонов” № 95;
  8. гр. Русе, ул. “Кап. Райчо Николов” № 1

В офисите, в София и страната, ще се приемат документи, при невъзможност за изпращане по ел. поща или чрез лицензиран пощенски оператор, всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч.

За повече информация: тел. +359 2 980 63 17 и моб. тел. 0888554039.

ДАМТН ви информира и за възможността да се подават жалби, сигнали и да се получава информация чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Системата за е-връчване, която се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление” замества класическата препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Подател може да бъде всеки гражданин или организация. За да заявите услугата е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, както и да имате профил в системата за Сигурно електронно връчване.

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнесът ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги.

Подписването  може да се извършва в платформите на тези дружества – https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител, по стандартната процедура.

За повече информация използвайте следните телефони за връзка:

За Евротръст: +359 2 448 58 58;

За Борика: 0700 199 10 или *9910.

Share this post